Jun 16, 2019   9:07 a.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavol Čekan, PhD.
Identification number: 66185
University e-mail: pavol.cekan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
Institute chief official - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Anina
Elimination of risks and improvement of the level of work safety in industrial warehouses
May 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Belák
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výrobe vákuových manipulátorov
May 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denis Benko
Návrh technických opatrení na zníženie hlučnosti v priestoroch výroby spoločnosti Nestlé Prievidza a ich ekonomické zhodnotenie
May 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Blanář
Analýza kalibračných metód určených meradiel zvuku - hluku
May 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Boledovičová
Stanovenie inhalačnej expozície so súčasným zohľadnením bezpečnostných požiadaviek exponovaného prostredia
May 2015Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Cepka
Posúdenie bezpečnosti práce v autodoprave s využitím vybraných metód analýzy rizík
May 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Čapkovičová
Posúdenie bezpečnosti na poľnohospodárskom družstve Radošovce - Paderovce
May 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Milan Černek
Assessing risks to employees in the repair and maintenance of electric servomotors
May 2019Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klaudia Dobrovodová
Meranie objektivizácia a posudzovanie vybraných rizikových faktorov vo vybranej prevádzke a návrh príslušných opatrení
May 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Drabík
Monitorovanie ozónu v pracovnom prostredí
May 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Dominik Hačunda
Assessment of occupational safety in construction with focus on work in heights
May 2019Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Chynoradský
Meranie emisií hluku vo vybranej prevádzke a možnosti ich eliminácie
May 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Jeluš
Analýza rizík spojená s činnosťou na rehabilitácii a ochrane podzemných oceľových potrubí
May 2017Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Jeluš
Risk analysis for the construction of a reservoir in the Atomic Power Plant area
April 2019Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Kačíková
Posúdenie bezpečnosti na zváračskom pracovisku v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
May 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Mária Kijovská
Analysis of risks from the point of view of safety and health at work in weaponry warehouse
May 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Petra Klasová
Assessment of the noise load of employees in engineering operations
May 2019Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radoslava Koštrnová
Measurement, objectification and assessment of the noise load in the manufacture of electrical components
May 2018Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jakub Kvietok
Posúdenie bezpečnosti práce v spoločnosti K-SUPRA, s.r.o. s využití zvolených metód analýzy rizík
May 2017Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Lenčešová
Hodnotenie inhalačnej expozície pevným aerosólom na vybranom pracovisku spoločnosti ECOREC
May 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Lenčešová
Posúdenie bezpečnosti práce vo výškach pri údržbe a kontrole vedenia vysokého napätia – elektrostanica Križovany nad Dudváhom
May 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Libant
Evaluation of expert examinations and technical examinations of dedicated electrical equipment
April 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Libant
Hodnotenie osvetlenia vo vybraných pobočkách cestovnej kancelárie KARTAGO Tours
May 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Liptáková
Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
May 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Majerníková
Posúdenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci bezpečnostného auditu vo vybranom podniku
May 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Marušincová
Aplikácia vybraných metód analýzy rizík pre posúdenie bezpečnosti práce v prevádzke na renováciu tonerových a atramentových kaziet
May 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominik Matušov
Analysis of approaches for determination of acoustic impedance and sound absorption and its use in practice
May 2018Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Dominik Matušov
Analýza prístupov pre stanovenie akustickej impedancie a zvukovej pohltivosti a jej využitie v praxi
May 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Melicher
Analýza vibroizolačných materiálov pre priemyselné aplikácie
May 2016Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Michálek
Analýza kalibračných metód a princípov meracích zariadení pri prenose kmitania na človeka v pracovnom prostredí
May 2017Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Moravanský
Informovanie zamestnancov ako nástroj zvyšovania kultúry bezpečnosti
May 2017Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Filip Ondriš
Establishment of an OSH plan for a selected workplace
May 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nina Orlická
Increasing safety at work based on the assessment of the impact of selected risk factors
April 2018Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nina Orlická
Posúdenie hlukovej záťaže na vybranom pracovisku z hľadiska BOZP
May 2015Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Helena Palkechová
Stanovenie hlukovej expozície na vybranom pracovisku a návrh príslušných opatrení
May 2015Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adriana Patvarošová
Objektivizácia expozície zamestnancov hluku na vybranom pracovisku a návrh optimálnej zmeny organizácie práce z hľadiska zlepšenia BOZP
May 2015Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Rakyta
Hodnotenie hlukovej záťaže u vodičov kamiónovej prepravy
May 2016Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Patrik Rumanko
Posúdenie bezpečnosti a ochrany zdravia na vybranom pracovisku prevádzky pre výrobu chladiacich kompresorov
May 2017Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Peter Ščasný
Assessing the level of safety in an explosive working environment at Saneca Pharmaceuticals, a.s. using selected risk analysis methods
May 2019Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lívia Vávrová
Digitization of noise in the selected enterprise
April 2019Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lívia Vávrová
Posúdenie vybraných rizikových faktorov na pracovisku – surovinový mlyn FLSMIDTH – ATOX
May 2017Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Vávrovič
Vibrodiagnostika ako nástroj pre zlepšenie bezpečnosti a kvality výrobných procesov
May 2015Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alena Zahoranová
Analýza metód pre stanovenie expozičných limitov pevných aerosólov v pracovnom prostredí
May 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Paulína Žáková
Implementácia legislatívnych nástrojov CLP a ADR v procese klasifikácie a prepravy chemických látok a zmesí
May 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress