Dec 15, 2019   12:13 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Identification number: 663
University e-mail: jan.takacs [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Augustin
Energetické využitie odpadového tepla zo skládok komunálneho odpadu
May 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Augustin
Komunálny odpad a možnosti jeho energetického využitia
May 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Barčiak
Hydraulické vyregulovanie bytového domu
May 2010Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marian Belai
Návrh koncepcie využívania geotermálnej energie v lokalite Bardoňovo.
May 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Beláková
Calculation and design of heat source based on renewable heat sources using stratification for the swimming pool
May 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Bogár
Zdroj tepla pre základnú školu na báze drevnej štiepky
May 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zoltán Brezina
Zdroj tepla na drevné štiepky pre Základnú školu v Galante
May 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Bruncko
Výpočet a návrh nízkoteplotnej vykurovacej sústavy pre objekt múzea.
May 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Bukoviansky, PhD.
Realizačný projekt teplovodnej vykurovacej sústavy pre časť budovy v B bloku Stavebnej fakulty v Bratislave.
May 2008Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marek Bukoviansky, PhD.
Vplyv využívania geotermálnej energie na hodnotenie energetickej náročnosti obytných budov.
August 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Bulko
Tepelné čerpadlo zdroj tepla pre luxusnú vilu
May 2009Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Cesnek
Realizačný projekt teplovodnej dvojrúrovej vykurovacej sústavy v časti bloku B stavebnej fakulty v Bratislave
May 2008Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Derevjaník
Koncepcia využitia geotermálnej energie pre areál športu a oddychu v Nedede
May 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. István Derzsi, PhD.
Analysis of the operation of low-temperature radiant heating in high-rise buildings.
May 2019Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bohuš Diener
Výpočet a návrh vykurovacej sústavy pre rodinný dom so zdrojom tepla teplovodným kotlom na pelety
June 2009Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimíra Fabianová
Hydraulické vyregulovanie teplovodnej vykurovacej sústavy v bytovom dome na Mraziarenskej ulici
May 2009Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Soňa Gažíková
Analýza využívania geotermálnej energie pre skleníkové hospodárstvo v Hornej Potôni
May 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Soňa Gažíková
Optimalizácia tepelného hospodárstva s využitím vlastných energetických zdrojov na báze OZE.
May 2021Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Gulik
Zdroj tepla pre rodinný dom s aplikáciou tepelného čerpadla
May 2008Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Guliková
Návrh koncepcie využívania biomasy pre zásobovanie teplom objektu Základnej školy
May 2010Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Guliková
Zdroj tepla pre rodinný dom na báze biomasy
May 2008Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Hačková
Možnosti využívania komunálneho odpadu
May 2010Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Hanzalíková
Výpočet a návrh zdroja tepla na spaľovanie biomasy-drevnej štiepky.
May 2007Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Hargaš, PhD.
Analýza prevádzky mikrokogeneračných zdrojov pre kombinovanú výrobu tepelnej a elektrickej energie v budovách.
August 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Hargaš, PhD.
Návrh zdroja pre kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie na báze biomasy
May 2011Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zoltán Hodossy
Posúdenie zdroja tepla - OST,pre areál termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi.
May 2007Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Hollá
Alternatívny návrh zdroja tepla na báze biomasy
May 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Chlepko
Zdroj tepla na báze biomasy
May 2010Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Chovancová
Hodnotenie prevádzky termálneho kúpaliska Galandia v Galante
May 2009Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Ilavská
Využívanie odpadového tepla zo skládok komunálneho odpadu
May 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtech Izsmán
Calculation and design of heat source based on biomass combustion for elementary school in Horni Potota
May 2018Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Jandura
Zdroj tepla na báze biomasy spaľujúci drevné štiepky pre základnú školu v Habovke
May 2012Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Janega
Výpočet a návrh zdroja tepla na zemný plyn s využitím kondenzačnej techniky.
May 2007Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Juraj Januška, PhD.
Analýza hydraulických pomerov vykurovacích sústav v obytných budovách
September 2010Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Jarošová
Využívanie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie
May 2010Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Pavol Jurka, PhD.
Hodnotenie energetickej náročnosti termálnych kúpalísk
August 2014Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Jurka, PhD.
Výpočet a návrh zdroja tepla - odovzdávacej stanice tepla pre areál termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi
May 2010Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Kaňová
Energetický audit základnej školy v Lučenci
May 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Klukán
Výpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy stredného odborného učilišťa
May 2013Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtech Kollár
Calculation and design of the hot-water heating system for block A of the building faculty
May 2019Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Konečná
Výpočet a návrh zdroja tepla na báze geotermálnej energie
May 2013Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Koník, PhD.
Zdroj tepla pre objekt hotela na báze tepelného čerpadla typu zem-voda.
May 2008Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gábor Kovács
Využívanie geotermálnej energie v letnom období v otvorenom geotermálnom systéme v Horných Salibách
May 2008Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Réka Kovácsiová
Calculation and design of heat source for wood chips for kindergarten in Dunajská Streda
May 2018Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Kozmon
Calculation and design of heat source for wood chips for Primary School in St. Jura
May 2018Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Kožiak
Návrh koncepcie využívania biomasy pre zásobovanie teplom objektu Základnej školy Pribinova v Zlatých Moravciach.
May 2008Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sylvia Krajčírová
Assessment of the use of geothermal energy for the heat source of the residential district in Veliko Meder
May 2018Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Krasnay
Teplovodná kotolňa na drevný odpad pre Turisticko-relaxačný komplex v Liptovskej osade.
May 2007Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Kukumberg
Možnosti využitia biomasy pre zásobovanie teplom domu dôchodcov v Stupave
May 2012Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kukumberg
Zdroj tepla na biomasu pre dom dôchodcov v Stupave
May 2014Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Láštic
Zdroj tepla na báze biomasy spaľujúci drevné pelety pre penzion na Kubínskej Holi
May 2012Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Lőrincz
Výpočet a návrh zdroja tepla na drevnú štiepku pre základnú školu v Senci
May 2015Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Maršálek
Možnosti využitia biomasy pre zásobovanie teplom
May 2013Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Masopust
Zdroje tepla pre penzión v Malackách na báze tepelného čerpadla typu zem-voda.
May 2007Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Matúš
Zdroj tepla na báze biomasy pre základnú školu
May 2009Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Matušková
Výpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre základnú školu v Nedede
May 2013Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Igor Miček, PhD.
Energetické a ekologické aspekty využívania geotermálnej energie v balneologických zariadeniach
May 2013Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Michaličková, PhD.
Zdroj tepla na báze biomasy využívajúci drevné štiepky v Kútoch
May 2012Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Minarovský
Výpočet a návrh zdroja tepla-OST pre areál termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi.
May 2007Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bc. Juraj Mišči
Analýza hydrauliky časti teplovodnej vykurovacej sústavy pre SUŠ v Bratislave
May 2007Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Miterko
Rekonštrukcia teplovodnej vykurovacej sústavy pre základnú školu v Báhoni
May 2015Displaying the final thesis
62.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martina Mudrá
Optimalizácia tepelného hospodárstva bytového okrsku na báze OZE (geotermálna energia, biomasa, energia prostredia - tepelné čerpadlo)
May 2023Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Mudrá
Streamline the operation of TP5 heat source for housing estate west in Brezno
May 2019Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ágnes Nagy
Alternatívny návrh zdroja tepla pre bytový dom
May 2016Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Očenášek
Tepelné čerpadlo zdroj tepla pre Regionálne centrum technického vzdelávania v Kočovciach
May 2009Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Ondisová
Vzájomné porovnanie rôznych zdrojov tepla na biomasu pre rodinný dom
May 2015Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Ondráček
Porovnanie rôznych prevádzok polokrytého bazéna vo Veľkom Mederi
May 2010Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Ondrek
Calculation and design of the heat source in a combination of a cogeneration unit and water-water type heat pumps for a residential ward
May 2018Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Országhová
Výpočet a návrh zdroja tepla na báze biomasy pre dom dôchodcov
May 2010Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tímea Pálfy
Návrh zdroja tepla teplovodnej kotolne na drevené pelety
May 2011Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktor Pál
Analýzy využívania geotermálnej energie pre skleníkové hospodárstvo v Zemnom
May 2015Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Pastuchová
Výpočet a návrh nízkoteplotnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlom
May 2017Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Patakyová
Výpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy
May 2014Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Péliová
Výpočet a návrh teplovodnej kotolne na drevné štiepky
May 2013Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Perdik
Výpočet a návrh nízkoteplotného zdroja tepla na báze tepelného čerpadla a nízkoteplotného vykurovania pre administratívnu budovu
May 2015Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Pikáliová
Porovnanie teplovodného vykurovania a nízkoteplotného podlahového vykurovania pre rodinný dom
May 2011Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Pliešovský
Calculation and design of low-temperature large-area heating system with heat source heat pump for apartment house.
May 2019Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Pozsonyiová
Optimalizácia prevádzky sústavy CZT s využívaním geotermálnej energie
May 2014Displaying the final thesis
79.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Anna Predajnianska
Rekuperácia odpadového tepla z bazénových hospodárstiev kúpalisk.
May 2023Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lukáš Rácz, PhD.
Analýza vplyvu obehových čerpadiel na energetickú náročnosť prevádzky vykurovacích sústav v bytových domoch
September 2015Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Rácz, PhD.
Návrh zdroja tepla a vykurovacej sústavy pre bytový dom na Dunajskej ulici v Bratislave
May 2011Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dóra Renczesová
Optimization of the geothermal energy system of Horné Saliby Thermal Swimming Pool
May 2019Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Sabaková
Energetická certifikácia bytového domu zásobovaného teplom z klasickej sústavy CZT a s využitím geotermálnej energie
May 2014Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Slanina
Zdroj tepla na báze biomasy spaľujúci drevnú štiepku pre priemyselný areál v Novej Vsi
May 2012Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Benedek Slávik
Teplovodná vykurovacia sústava pre hotel
May 2016Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Straňák
Výpočet a návrh zdroja tepla na biomasu pre základnú školu
May 2015Displaying the final thesis
87.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Michal Straňák
Zdroj tepla na biomasu
May 2014Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktor Szomolay
Výpočet a návrh zdroja tepla pre hotel
May 2016Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamil Ščerba
Zdroj tepla na báze biomasy pre základnú školu v Rožkovanoch
May 2013Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Šoltész
Návrh koncepcie využívania geotermálnej energie v lokalite Dunajská Streda.
May 2008Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Šoula
Výpočet a návrh nízkoteplotného zdroja tepla na báze tepelného čerpadla pre administratívnu budovu
May 2015Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Filip Štefanička, PhD.
Energetické, ekonomické a ekologické aspekty využívania geotermálnej energie v rekreačných zariadeniach
June 2011Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Šugarek
Využitie odpadového tepla z teplárne na zásobovanie teplom administratívnej budovy
May 2016Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Veronika Tóthová, PhD.
Analýza využívania energie v otvorenom geotermálnom energetickom systéme pre objekty určené na pestovanie zeleniny a kvetov
December 2009Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dalibor Turner
Energetický audit obytnej budovy v Bratislave
May 2011Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anikó Vargaová
Energetický audit základnej školy v Eliašovciach
May 2012Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Žák
Výpočet a návrh vykurovacej sústavy so zdrojom tepla na biomasu pre základnú školu
May 2012Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Žembery
Využitie biomasy pre sústavu centralizovaného zásobovania teplom v meste Žarnovica
June 2009Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress