6. 6. 2020  13:59 Norbert
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Identifikačné číslo: 663
Univerzitný e-mail: jan.takacs [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra technických zariadení budov (SvF)

Kontakty     
     
          Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Augustin
Energetické využitie odpadového tepla zo skládok komunálneho odpadu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Augustin
Komunálny odpad a možnosti jeho energetického využitia
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Barčiak
Hydraulické vyregulovanie bytového domu
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marian Belai
Návrh koncepcie využívania geotermálnej energie v lokalite Bardoňovo.
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Beláková
Výpočet a návrh zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov tepla s využitím stratifikácie pre plaváreň
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Bogár
Zdroj tepla pre základnú školu na báze drevnej štiepky
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zoltán Brezina
Zdroj tepla na drevné štiepky pre Základnú školu v Galante
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Bruncko
Výpočet a návrh nízkoteplotnej vykurovacej sústavy pre objekt múzea.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Bukoviansky, PhD.
Realizačný projekt teplovodnej vykurovacej sústavy pre časť budovy v B bloku Stavebnej fakulty v Bratislave.
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Marek Bukoviansky, PhD.
Vplyv využívania geotermálnej energie na hodnotenie energetickej náročnosti obytných budov.
august 2014
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Bulko
Tepelné čerpadlo zdroj tepla pre luxusnú vilu
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Cesnek
Realizačný projekt teplovodnej dvojrúrovej vykurovacej sústavy v časti bloku B stavebnej fakulty v Bratislave
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Ján Civáň
Výpočet a návrh nízkoteplotnej vykurovacej sústavy pre materskú škôlku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Derevjaník
Koncepcia využitia geotermálnej energie pre areál športu a oddychu v Nedede
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. István Derzsi, PhD.
Analýza prevádzky nízkoteplotného sálavého vykurovania vo výškových budovách.
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Bohuš Diener
Výpočet a návrh vykurovacej sústavy pre rodinný dom so zdrojom tepla teplovodným kotlom na pelety
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Vladimíra Fabianová
Hydraulické vyregulovanie teplovodnej vykurovacej sústavy v bytovom dome na Mraziarenskej ulici
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Michal Gašpárek
Výpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlom
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Soňa Gažíková
Analýza využívania geotermálnej energie pre skleníkové hospodárstvo v Hornej Potôni
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Soňa Gažíková
Optimalizácia tepelného hospodárstva s využitím vlastných energetických zdrojov na báze OZE.
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Gulik
Zdroj tepla pre rodinný dom s aplikáciou tepelného čerpadla
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Guliková
Návrh koncepcie využívania biomasy pre zásobovanie teplom objektu Základnej školy
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Guliková
Zdroj tepla pre rodinný dom na báze biomasy
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Hačková
Možnosti využívania komunálneho odpadu
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Hanzalíková
Výpočet a návrh zdroja tepla na spaľovanie biomasy-drevnej štiepky.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Michal Hargaš, PhD.
Analýza prevádzky mikrokogeneračných zdrojov pre kombinovanú výrobu tepelnej a elektrickej energie v budovách.
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Hargaš, PhD.
Návrh zdroja pre kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie na báze biomasy
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zoltán Hodossy
Posúdenie zdroja tepla - OST,pre areál termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Hollá
Alternatívny návrh zdroja tepla na báze biomasy
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Stanislav Chlepko
Zdroj tepla na báze biomasy
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Chovancová
Hodnotenie prevádzky termálneho kúpaliska Galandia v Galante
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Veronika Ilavská
Využívanie odpadového tepla zo skládok komunálneho odpadu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Vojtech Izsmán
Výpočet a návrh zdroja tepla na báze spaľovania biomasy pre základnú školu v Hornej Potôni
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Matej Jandura
Zdroj tepla na báze biomasy spaľujúci drevné štiepky pre základnú školu v Habovke
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Janega
Výpočet a návrh zdroja tepla na zemný plyn s využitím kondenzačnej techniky.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Juraj Januška, PhD.
Analýza hydraulických pomerov vykurovacích sústav v obytných budovách
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ivana Jarošová
Využívanie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Pavol Jurka, PhD.
Hodnotenie energetickej náročnosti termálnych kúpalísk
august 2014
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Pavol Jurka, PhD.
Výpočet a návrh zdroja tepla - odovzdávacej stanice tepla pre areál termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zuzana Kaňová
Energetický audit základnej školy v Lučenci
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Klukán
Výpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy stredného odborného učilišťa
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vojtech Kollár
Výpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre blok A stavebnej fakulty
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Konečná
Výpočet a návrh zdroja tepla na báze geotermálnej energie
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Koník, PhD.
Zdroj tepla pre objekt hotela na báze tepelného čerpadla typu zem-voda.
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Gábor Kovács
Využívanie geotermálnej energie v letnom období v otvorenom geotermálnom systéme v Horných Salibách
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Réka Kovácsiová
Výpočet a návrh zdroja tepla na drevnú štiepku pre materskú škôlku v Dunajskej Strede
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Kozmon
Výpočet a návrh zdroja tepla na drevnú štiepku pre základnú školu vo Svätom Jure
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Kožiak
Návrh koncepcie využívania biomasy pre zásobovanie teplom objektu Základnej školy Pribinova v Zlatých Moravciach.
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sylvia Krajčírová
Hodnotenie využívania geotermálnej energie pre zdroj tepla obytného okrsku vo Veľkom Mederi
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Krasnay
Teplovodná kotolňa na drevný odpad pre Turisticko-relaxačný komplex v Liptovskej osade.
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Kukumberg
Možnosti využitia biomasy pre zásobovanie teplom domu dôchodcov v Stupave
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Kukumberg
Zdroj tepla na biomasu pre dom dôchodcov v Stupave
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Láštic
Zdroj tepla na báze biomasy spaľujúci drevné pelety pre penzion na Kubínskej Holi
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Lőrincz
Výpočet a návrh zdroja tepla na drevnú štiepku pre základnú školu v Senci
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adam Maršálek
Možnosti využitia biomasy pre zásobovanie teplom
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Masopust
Zdroje tepla pre penzión v Malackách na báze tepelného čerpadla typu zem-voda.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Matúš
Zdroj tepla na báze biomasy pre základnú školu
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Matušková
Výpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre základnú školu v Nedede
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Igor Miček, PhD.
Energetické a ekologické aspekty využívania geotermálnej energie v balneologických zariadeniach
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Simona Michaličková, PhD.
Zdroj tepla na báze biomasy využívajúci drevné štiepky v Kútoch
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Minarovský
Výpočet a návrh zdroja tepla-OST pre areál termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi.
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Bc. Juraj Mišči
Analýza hydrauliky časti teplovodnej vykurovacej sústavy pre SUŠ v Bratislave
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Miterko
Rekonštrukcia teplovodnej vykurovacej sústavy pre základnú školu v Báhoni
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Martina Mudrá
Optimalizácia tepelného hospodárstva bytového okrsku na báze OZE (geotermálna energia, biomasa, energia prostredia - tepelné čerpadlo)
máj 2023
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Mudrá
Zefektívnenie prevádzky zdroja tepla TP5 pre sídlisko Západ v Brezne
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ágnes Nagy
Alternatívny návrh zdroja tepla pre bytový dom
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Očenášek
Tepelné čerpadlo zdroj tepla pre Regionálne centrum technického vzdelávania v Kočovciach
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Ondisová
Vzájomné porovnanie rôznych zdrojov tepla na biomasu pre rodinný dom
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Ondráček
Porovnanie rôznych prevádzok polokrytého bazéna vo Veľkom Mederi
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marek Ondrek
Výpočet a návrh zdroja tepla v kombinácii kogeneračná jednotka a tepelné čerpadlá typ voda-voda pre obytný okrsok
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miroslava Országhová
Výpočet a návrh zdroja tepla na báze biomasy pre dom dôchodcov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tímea Pálfy
Návrh zdroja tepla teplovodnej kotolne na drevené pelety
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktor Pál
Analýzy využívania geotermálnej energie pre skleníkové hospodárstvo v Zemnom
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Pastuchová
Výpočet a návrh nízkoteplotnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlom
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Patakyová
Výpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Péliová
Výpočet a návrh teplovodnej kotolne na drevné štiepky
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jakub Perdik
Výpočet a návrh nízkoteplotného zdroja tepla na báze tepelného čerpadla a nízkoteplotného vykurovania pre administratívnu budovu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Pikáliová
Porovnanie teplovodného vykurovania a nízkoteplotného podlahového vykurovania pre rodinný dom
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Pliešovský
Výpočet a návrh nízkoteplotnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlom pre bytový dom
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Pozsonyiová
Optimalizácia prevádzky sústavy CZT s využívaním geotermálnej energie
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lukáš Rácz, PhD.
Analýza vplyvu obehových čerpadiel na energetickú náročnosť prevádzky vykurovacích sústav v bytových domoch
september 2015
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lukáš Rácz, PhD.
Návrh zdroja tepla a vykurovacej sústavy pre bytový dom na Dunajskej ulici v Bratislave
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dóra Renczesová
Optimalizácia geotermálneho energetického systému Termálneho kúpaliska Horné Saliby
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Sabaková
Energetická certifikácia bytového domu zásobovaného teplom z klasickej sústavy CZT a s využitím geotermálnej energie
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Slanina
Zdroj tepla na báze biomasy spaľujúci drevnú štiepku pre priemyselný areál v Novej Vsi
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Benedek Slávik
Teplovodná vykurovacia sústava pre hotel
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Straňák
Výpočet a návrh zdroja tepla na biomasu pre základnú školu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Michal Straňák
Zdroj tepla na biomasu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Zoltán Szabó
Optimalizácia prevádzky OST s využívaním geotermálnej energie
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Viktor Szomolay
Výpočet a návrh zdroja tepla pre hotel
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kamil Ščerba
Zdroj tepla na báze biomasy pre základnú školu v Rožkovanoch
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Šoltész
Návrh koncepcie využívania geotermálnej energie v lokalite Dunajská Streda.
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Šoula
Výpočet a návrh nízkoteplotného zdroja tepla na báze tepelného čerpadla pre administratívnu budovu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Filip Štefanička, PhD.
Energetické, ekonomické a ekologické aspekty využívania geotermálnej energie v rekreačných zariadeniach
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Vladimír Štvrtecký
Výpočet a návrh veľkoplošnej nízkoteplotnej vykurovacej sústavy pre základnú školu
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dávid Šugarek
Využitie odpadového tepla z teplárne na zásobovanie teplom administratívnej budovy
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Veronika Tóthová, PhD.
Analýza využívania energie v otvorenom geotermálnom energetickom systéme pre objekty určené na pestovanie zeleniny a kvetov
december 2009
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dalibor Turner
Energetický audit obytnej budovy v Bratislave
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anikó Vargaová
Energetický audit základnej školy v Eliašovciach
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Žák
Výpočet a návrh vykurovacej sústavy so zdrojom tepla na biomasu pre základnú školu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marek Žembery
Využitie biomasy pre sústavu centralizovaného zásobovania teplom v meste Žarnovica
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná