28. 1. 2020  2:11 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Andrej Bisták
Identifikačné číslo: 66824
Univerzitný e-mail: andrej.bistak [at] stuba.sk
 
Špecialista pre styk s verejnosťou - Oddelenie projektov a vonkajších vzťahov (Dek SvF)
 
3659V12  technológia stavieb D-TS4
SvF D-TS4 den [roč 4]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
4. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Adam Uhlík
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Andrej Bisták
Oponent:Ing. Marián Bederka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:V mojej záverečnej bakalárskej práci som sa zaoberal stavbou bytového domu. V prvej časti som vypracoval technickú správu projektu organizácie výstavby, situáciu k projektu organizácie výstavby a časový plán so zameraním na hrubú stavbu. V návrhu projektu som riešil polohu zdvíhacieho zariadenie, polohu skladovacích a administratívnych priestorov a dimenzovanie prípojok vody, elektriky, plynu a napojenie na kanalizáciu. Návrhom potrebného počtu pracovníkov a nasadených mechanizmov som sa zaoberal v časovom pláne hrubej stavby, vďaka ktorému som získal potrebné hodnoty trvania stavebných prác. V druhej časti bakalárskej práce som riešil technologický predpis tému skladba laminátovej podlahy. Návrh použitých materiálov, mechanizmov a celý pracovný postup vyhotovenie všetkých podlahových vrstiev. V ďalších častiach som vypracoval kompletný projekt bytového domu na stavebné povolenie a technickú správu. Z hľadiska statiky som navrhol nosný systém objektu a návrh výstuže schodiska. Celú výkresovú dokumentáciu som vypracoval v študentskej verzii programu Autocad 2015 pre mac.
Kľúčové slová:Bytový dom, TMS, Laminátové podlahy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene