Aug 19, 2019   2:24 p.m. Lýdia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Čurpek
Identification number: 66864
University e-mail: jakub.curpek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti - Department of Building Structures (FCE)
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
 
3631V02  Theory and Structures of Buildings D-TKPS4
FCE D-TKPS4 den [year 4]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
4th year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment house
Written by (author): Ing. Jakub Čurpek
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Tomašovič, PhD.
Opponent:Ing. arch. Miroslav Michalica
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom mojej záverečnej práce bakalárskeho štúdia, bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu novostavby polyfunkčného bytového domu vo Svidníku. Práca vychádza z podkladov, ktoré som vypracoval v rámci ateliérových tvorieb. Bytový dom je samostatne stojaci objekt, ktorý sa nachádza v sídliskovej zástavbe na ulici Karpatskej. Architektonický návrh budovy je riešený tak, aby osviežil a spestril okolitú zástavbu starších panelových domoch. Objekt ma päť nadzemných podlaží, pričom na prízemí sa nachádzajú polyfunkčné priestory a jedno podzemné podlažie, kde sa nachádza garáž spolu s plynovou kotolňou. Na typickom podlaží sa nachádzajú štyri trojizbové byty, spolu s priestorom pivničných kobiek. Nosný systém celého objektu je riešený ako skeletová železobetónová konštrukcia. Samotný objekt svojou celkovou architektúrou spĺňa požiadavky na súčasnú formu bývania v tichej lokalite mesta.
Key words:Polyfunkcia, Bytový dom, Podlažie, Konštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited