20. 6. 2019  14:11 Valéria
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jakub Čurpek
Identifikačné číslo: 66864
Univerzitný e-mail: jakub.curpek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav súdneho znalectva (SvF)
 
3631V02  teória a konštrukcie pozemných stavieb D-TKPS4
SvF D-TKPS4 den [roč 4]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
4. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Stáže     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Plaváreň
Autor: Ing. Jakub Čurpek
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.
Oponent:Ing. Peter Malych, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Plaváreň
Abstrakt:Špecifikáciou diplomovej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie na úrovni projektu pre realizáciu novostavby plavárne. Práca nadväzuje na diplomový seminár v rámci ktorého bola vypracovaná architektonická štúdia objektu. Samotný objekt plavárne je situovaný v severnej časti katastrálneho územia Stropkov pri hlavnom výjazde z mesta. Stavebný pozemok sa nachádza na rovinatom teréne, ktorý je nezastavaný a nevyužíva sa na žiadne účely. Okolitá zástavba je tvorená bytovými a rodinnými domami. Architektonický výraz plavárne je riešený tak aby pripomínal tvar vlny, čo je dosiahnuté zakrivenou strechou nad plaveckým bazénom a riešeným jednotlivých dielcov transparentnej fasády po obvode bazénovej haly. Vegetačná strecha je navrhnutá nad celým objektom. Objekt krytej plavárne je vybavený športovými a relaxačnými zariadeniami, 50 metrovým plaveckým bazénom, bazénom pre neplavcov, relaxačným bazénom, saunou, soláriom a posilňovňou. Nosnú konštrukciu objektu tvoria dve časti. Nosný systém prvej časti pozostáva z vertikálnych murovaných stien, na ktoré sú vodorovne uložené prefabrikované dutinové panely. Nosný systém druhej časti je tvorený železobetónovými a drevenými stĺpmi na ktorých sú uložené drevené nosníky. Celková farebnosť a vzhľad objektu je riešená pomocou obkladových dosiek prevetrávanej fasády v kombinácii s pásom dekoratívnej mramorovej omietky sokla a presahujúcich koncoch drevených nosníkov
Kľúčové slová:konštrukcia, penové sklo, drevo, vegetačná strecha, bazén

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene