6. 4. 2020  14:54 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Janka Koreňová, PhD.
Identifikačné číslo: 66888
Univerzitný e-mail: qkorenovaj [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Charakterizácia perzistentných mikroorganizmov kontaminujúcich potravinárske výroby
Autor: Ing. Janka Koreňová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Vedúci práce: RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.
Oponent 1:prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Oponent 2:prof. RNDr. Yvetta Gbelská, CSc.
Oponent 3:Ing. Martin Tomáška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Charakterizácia perzistentných mikroorganizmov kontaminujúcich potravinárske výroby
Abstrakt:Abstrakt Cieľom práce bolo preskúmať možnosti molekulárno-biologických metód na zvýšenie úrovne hygieny výroby potravín na základe podrobných informácií o bakteriálnych kontaminantoch Staphylococcus aureus a Listeria monocytogenes. Charakterizovali sme bakteriálne izoláty z ovčiarskych a mäsiarskych výrobní. Použili sme klasické mikrobiologické metódy, viacero metód na stanovenie biofilmu, polymerázovú reťazovú reakciu (PCR) na stanovenie génov pre enterotoxíny, meticilínovú rezistenciu a PCR-sérotypizáciu, multilókusovú analýzu variabilného počtu tandemových repetícií (MLVA), multilókusovú sekvenačnú typizáciu (MLST) a genómovú makrorestrikciu s gélovou elektroforézou v pulznom poli (PFGE). Z fenotypového hľadiska sme získali informácie o viacerých aspektoch tvorby biofilmu Staph. aureus a L. monocytogenes, avšak nebolo možné nájsť ich vzťah k perzistencii v prostredí výroby. Izoláty Staph. aureus sme s vysokou diskrimináciou rozlíšili na poddruhovú úroveň použitím typizačných metód MLVA a MLST, na základe čoho bolo možné určiť, že išlo o priamu kontamináciu zo surovín s nasledujúcim rozšírením po výrobni bez väčšej miery perzistencie. V prípade L. monocytogenes sme poddruhovou typizáciou metódou PFGE dosiahli vysokú diskrimináciu kmeňov, na základe čoho sme zistili, že v ovčiarskych výrobniach išlo o priamu kontamináciu z prostredia s určitou mierou rozšírenia po výrobni a v mäsiarskej výrobni o perzistentnú kontamináciu. Využitie molekulárno-biologických metód na poddruhovú identifikáciu Staph. aureus a L. monocytogenes poskytlo nové informácie, umožnilo určiť scenár kontaminácie potravinárskych výrob a navrhnúť preventívne opatrenia.
Kľúčové slová:Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, biofilmy, polymerázová reťazová reakcia, potraviny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene