13. 12. 2019  11:53 Lucia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Venglár, PhD.
Identifikačné číslo: 66934
Univerzitný e-mail: michal.venglar [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom Jarovce
Autor: Ing. Michal Venglár, PhD.
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Richard Matúšek, PhD.
Oponent:Dipl.-Ing. Peter Kohút
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom Jarovce
Abstrakt:Moja bakalárska práca mala za úlohu vypracovať projekt organizácie výstavby k bytovému domu, ďalej časového plánu so zreteľom na vyhotovenie hrubej stavby a technologický predpis: Debnenie ŽB monolitického stropu systémom Dokaflex 1-2-4. Projekt organizácie výstavby obsahuje všetky potrebné náležitosti ako napríklad: návrh administratívneho a sociálneho zázemia staveniska, potreba vody, potreba energie atď.. Osobitná pozornosť bola venovaná aj vplyvom na životné prostredie. Súčasťou projektu organizácie výstavby je časový plán a jeho obsahom je technologický normál, harmonogram nasadenia mechanizmov a pracovníkov. Úlohou technologického predpisu bolo presne zadefinovať návod na prípravu a použitie systémového debnenia, vrátane zadania práce bolo vypracovať príslušnú projektovú dokumentáciu. Na vypracovanie projektovej dokumentácie som použil Autocad 2011 a na napísanie textovej časti program OpenOffice Writer. Časový plán výstavby bol vypracovaný v programe OpenOffice Calc. Pre výpočet momentov stropnej dosky som využil Nexis 32 a návrh výstuže bol spravený v programe Mathcad 14.
Kľúčové slová:vegetačná strecha, debnenie, bytový dom

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene