6. 12. 2019  16:03 Mikuláš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Venglár, PhD.
Identifikačné číslo: 66934
Univerzitný e-mail: michal.venglar [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Merania a numerické analýzy pre systémovú identifikáciu jednoduchej nosnej konštrukcie
Autor: Ing. Michal Venglár, PhD.
Pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Kriváček, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Merania a numerické analýzy pre systémovú identifikáciu jednoduchej nosnej konštrukcie
Abstrakt:Úlohou mojej diplomovej práce bolo pripraviť jednoduché monitorovanie konštrukcie za použitia metódy postavenej na priamom odvodení tuhosti a následne identifikovať poškodenie. Začiatok práce je zameraný na stručný prehľad monitorovania konštrukcií v súčasnej dobe. Ďalej bol vytvorený jednoduchý model mosta v ANSYSE ako príprava merania. Dôležitým krokom k príprave in-situ meraní bolo zostavenie ovládacieho programu meracích zariadení vo vývojovom prostredí NI LabVIEW 2013. Prvý program využíva DAQ Assistant a v druhom sa používa zariadenie NI CompactRIO. Pred meraním sa vyrobil experimentálny model, ktorý je z dreva a sadrokartónu. Samotné merania boli urobené v dvoch variantoch pomocou akcelerometrov. Posledná časť práce pozostávala z identifikácie poškodenia pomocou metódy priameho odvodenia tuhosti. Jednoduchý program v MS Office Excel VBA automaticky mení tuhosť na jednotlivých elementoch, až pokým sa nedosiahne požadovaný stav vlastného tvaru. Identifikácia zmeny tuhosti bola vykonaná pre prostý nosník a pre dvojpoľový nosník kĺbovo uložený.
Kľúčové slová:monitorovanie stavu konštrukcií, systémová identifikácia, experimentálne merania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene