Jul 15, 2020   4:06 a.m. Henrich
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 

Contacts
     
     
     Publications     Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Polyfunkčný objekt Piešťany
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:Ing. Richard Matúšek, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný objekt Piešťany
Summary:Vyhotovením diplomovej práce som vypracovala stavebno-technologický projekt pre Polyfunkčný objekt Piešťany. Stavebno-technologický projekt pozostáva z dvoch častí, prvou je projekt zariadenia staveniska a druhou časťou časový plán výstavby. V tretej časti som sa venovala špecifickej téme s názvom Manuál hospodárenia s odpadom na stavbe. Projekt zariadenia staveniska je tvorený technickou správou, situáciou zariadenia staveniska dvoch etáp postupu výstavby pre hrubú stavbu a dokončovacie procesy a návrhom troch variant montážnych mechanizmov - žeriavov. Časový plán výstavby tvorí celok spolu s technickou správou, technologickým normálom spoločne s grafickým vyjadrením postupu stavebných činností, histogramom pracovníkov a zvolením vhodných mechanizmov. Špecifická časť diplomovej práce je zameraná na zefektívnenie nakladania s odpadmi na stavbe.
Key words:
odpad, objekt, zariadenie staveniska

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited