Apr 5, 2020   7:34 p.m. Miroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential building
Written by (author): Ing. Balázs Nagy
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:Ing. Martin Hanko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cielom mojej bakalárskej práce je vyriešiť otázku organizácie výstavby a staveniskovej prevádzky. V druhom rade je mojou úlohou vytvoriť technologické pravidlo pre keramický obklad, ktoré sa budú súčasťou na môjho navrhovaného bytového domu. Ďalšiu otázku, ktorú treba vyriešiť predstavujú konštrukcie pozemných stavieb, čiže zvolenie vhodných konštrukcií a materiálov. Posledný bod, ktorému som venoval pozornosť, je statický výpočet, ktorý obsahuje návrh hrúbky stropných železobetónových monolitických dosiek, i výpočet zaťaženia, ktoré pôsobia na stropnú dosku.
Key words:bytový dom, keramický obklad, balkón

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited