Apr 5, 2020   5:42 p.m. Miroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional house Rázusova ulica Banská Bystrica
Written by (author): Ing. Lukáš Pavlik
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:Ing. Lenka Benková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný dom Rázusova ulica Banská Bystrica
Summary:Témou mojej diplomovej práce bolo vypracovanie realizačného stavebno-technologického projektu pre stavbu Polyfunkčný dom Rázusova ulica Banská Bystrica a pozostáva z troch hlavných častí. V prvej časti je spracovaný projekt zariadenia staveniska, druhú časť tvorí časový plán výstavby a v tretej špecifickej časti sú spracované pravidlá údržby budov týkajúce sa stavebnej časti. Projekt zariadenia staveniska tvorí technická správa, situácia zariadenia staveniska s návrhom zariadenia, mechanizmov aj s návrhom troch variant montážnych mechanizmov - žeriavov, potreby staveniskovej vody a elektrickej energie. Situácia zariadenia staveniska je spracovaná v dvoch etapách postupu výstavby. Prvá je situácia zariadenia staveniska pre postup prác hrubej stavebnej výroby - HSV s montážnym mechanizmom žeriavom, druhá je pre postup prác pomocnej stavebnej výroby - PSV s návrhom stavebného výťahu. Časový plán výstavby navrhuje najvhodnejší a najhospodárnejší postup výstavby a je spracovaný v technickej správe, v grafickom vyjadrení vo forme harmonogramu a histogramu pracovníkov. V špecifickej časti sú riešené pravidlá údržby predmetnej budovy zamerané na stavebnú časť objektu.
Key words:Rázusova ulica Banská Bystrica, Polyfunkčný dom, Pavlik

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited