2. 6. 2020  7:56 Xénia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikační číslo: 672
Univerzitní e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Katedra technológie stavieb (SvF)

     Výuka     Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Bytový dom
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Moja záverečnú prácu som vypracoval pomocou vedomostí nadobudnutých počas štúdia, pojednáva sa v nej o výstavby hrubej stavby projektovaného bytového domu a kompletne rieši všetky prislúchajúce problémy. Prvá kapitola bakalárskej práce obsahuje projekt organizácie výstavby. Úlohou tohto projektu bolo navrhnúť všetky zariadenia staveniska a zabezpečiť jeho efektívnu prevádzku. Súčasťou projektu je časový plán výstavby, ktorý popisuje priebeh stavby. Druhá časť sa venuje technologickému predpisu ktorý podrobne popisuje izoláciu základovej dosky. V ďalšej časti nasleduje konštrukčné riešenie objektu a opis jeho materiálovej charakteristiky. V záverečnej časti som sa venoval výpočtu zaťažení a navrhnutiu výstuže stropnej dosky.
Klíčová slova:
bytový dom, hydroizolácia, organizácia výstavby

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně