25. 5. 2020  20:44 Urban
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikačné číslo: 672
Univerzitný e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Katedra technológie stavieb (SvF)

     
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Bytový dom
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Zuzana Cúciková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Moja záverečnú prácu som vypracoval pomocou vedomostí nadobudnutých počas štúdia, pojednáva sa v nej o výstavby hrubej stavby projektovaného bytového domu a kompletne rieši všetky prislúchajúce problémy. Prvá kapitola bakalárskej práce obsahuje projekt organizácie výstavby. Úlohou tohto projektu bolo navrhnúť všetky zariadenia staveniska a zabezpečiť jeho efektívnu prevádzku. Súčasťou projektu je časový plán výstavby, ktorý popisuje priebeh stavby. Druhá časť sa venuje technologickému predpisu ktorý podrobne popisuje izoláciu základovej dosky. V ďalšej časti nasleduje konštrukčné riešenie objektu a opis jeho materiálovej charakteristiky. V záverečnej časti som sa venoval výpočtu zaťažení a navrhnutiu výstuže stropnej dosky.
Kľúčové slová:
bytový dom, hydroizolácia, organizácia výstavby

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene