Mar 29, 2020   3:08 p.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Administrative building Gagarinova Bratislava
Written by (author): Ing. Eva Tomanová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:Ing. Lenka Benková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívna budova Gagarinova Bratislava
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je zameranie sa na proces výstavby administratívnej budovy na Gagarinovej ulici v Bratislave. Práca je členená do troch hlavných častí. Prvou časťou je projektová dokumentácia, ktorá rieši projekt zariadenia staveniska pre hrubú stavbu a dokončovacie práce. Výstavba je rozdelená na dve etapy. Prvou etapou je výstavba Administratívnej časti budovy a druhou etapou výstavba časti Premostenie, ktoré slúži na parkovanie a zásobovanie objektov. Ďalšou súčasťou diplomovej práce je variantný návrh žeriavov v ktorom som navrhla tri alternatívy umiestnenia zdvíhacích zariadení a vybrala najvhodnejšie riešenie. V druhej kapitole som vypracovala časový plán výstavby s grafickým vyobrazením jednotlivých činností s ich časovým priebehom. K časovému plánu je priložený aj histogram pracovníkov a nasadenie strojov. V tretej kapitole som vypracovala manuál údržby vnútorných stien stavebného objektu s návrhom údržby pre jednotlivé povrchy stavebnej konštrukcie.
Key words:gagarinova, výstavba, histogram

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited