25. 5. 2020  20:33 Urban
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikačné číslo: 672
Univerzitný e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Katedra technológie stavieb (SvF)

     
Výučba
     
     
Publikácie     Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Montážno-prevádzkový areál SYLEX Bratislava
Autor: Ing. Anita Hegyiová
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Montážno-prevádzkový areál SYLEX Bratislava
Abstrakt:
V mojej diplomovej práci som vytvorila stavebno technologickú časť pre Montážno prevádzkový areál Sylex. Ako podklad som mala k dispozícií projektovú dokumentáciu a technickú správu. Potrebné materiály mi boli poskytnuté od investora stavby. Diplomová práca pozostáva z textovej a výkresovej časti. K výkresovej časti patria výkresy ako sú zariadenie staveniska pre hrubú stavbu a dokončovacích procesov, návrh montážnych zdvíhacích prostriedkov. V prílohe časový plán výstavby je výstupom časový plán vo forme harmonogramu a histogramu pracovníkov. V Špecifickej časti práce som riešila Údržbu vegetačných stien, kde objasnené použité metódy a navrhnutý spôsob vhodnej údržby.
Kľúčové slová:
časový plán , údržba vegetačných striech, zariadenia staveniska

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene