Mar 29, 2020   3:09 p.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment House
Written by (author): Bc. Patrícia Jančurová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:Ing. Richard Matúšek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Abstrakt Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vypracovať projekt bytového domu vyhovujúci konštrukčným a statickým požiadavkám. Hlavnou časťou práce bolo vypracovať projekt organizácie výstavby a časový plán výstavby. Navrhnutý bytový dom má štyri nadzemné podlažia a je nepodpivničený. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú priestory polyfunkcie a sklady. Typické podlažia sú tvorené troj- a štvorizbovými bytmi, spolu sa v bytovom dome nachádza dvanásť bytových jednotiek. Zastrešenie tvorí jednoplášťová plochá nepochôdzna strecha. V prvej časti bakalárskej práce som riešila projekt organizácie výstavby, kde som vypracovala koncept výstavby hrubej stavby bytového domu a koncept zariadenia staveniska. V druhej časti bakalárskej práce som písala technologický predpis na realizáciu vonkajších omietok Baumit. V oboch častiach som riešila okrem správnych technologických postupov aj dopad stavebných prác na životné prostredie a analyzovala som rizikové situácie počas realizácie stavebných procesov, aby som zaviedla opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Key words:bytový dom, projekt organizácie výstavby, vonkajšie omietky Baumit

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited