2. 6. 2020  5:59 Xénia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikační číslo: 672
Univerzitní e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty
     
     
     Publikace     Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Bytový dom
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je nekompletní


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce je vypracovanie návrhu bytového domu, ktorý sa nachádza v Liptovskom Mikuláši, z hľadiska technológií stavieb, konštrukcií pozemných stavieb a statiky. Prvá časť bakalárskej práce obsahuje vypracovanie Projektu organizácie výstavby (POV), ktorého súčasťou je časový plán a situácia zariadenia staveniska. Takisto sem patrí aj technologický predpis na pokládku plávajúcej podlahy. Druhá časť je zameraná na konštrukcie pozemných stavieb, ktorá obsahuje výkresovú a textovú časť. Vo výkresovej časti sú zahrnuté pôdorysy 1. nadzemného podlažia a typického podlažia, priečny rez, detaily, pohľad a situácia bytového domu. Tretia časť je zameraná na statiku bytového domu. Obsahuje výkres výstuže obojsmernej stropnej dosky, príslušné výpočty, výkres tvaru a technickú správu.
Klíčová slova:
podlaha, laminát, plávajúca podlaha

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně