Jul 11, 2020   0:06 a.m. Milota
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 

     
     
     
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Project of apartment block
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:
Ing. Richard Matúšek, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:
Cieľom tejto bakalárskej práce je vypracovanie návrhu bytového domu, ktorý sa nachádza v Liptovskom Mikuláši, z hľadiska technológií stavieb, konštrukcií pozemných stavieb a statiky. Prvá časť bakalárskej práce obsahuje vypracovanie Projektu organizácie výstavby (POV), ktorého súčasťou je časový plán a situácia zariadenia staveniska. Takisto sem patrí aj technologický predpis na pokládku plávajúcej podlahy. Druhá časť je zameraná na konštrukcie pozemných stavieb, ktorá obsahuje výkresovú a textovú časť. Vo výkresovej časti sú zahrnuté pôdorysy 1. nadzemného podlažia a typického podlažia, priečny rez, detaily, pohľad a situácia bytového domu. Tretia časť je zameraná na statiku bytového domu. Obsahuje výkres výstuže obojsmernej stropnej dosky, príslušné výpočty, výkres tvaru a technickú správu.
Key words:
podlaha, laminát, plávajúca podlaha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited