2. 6. 2020  7:47 Xénia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikační číslo: 672
Univerzitní e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty
     
     Projekty     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor: Bc. Adam Švolík
Pracoviště:
Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Táto bakalárska práca je zameraná predovšetkým na technológiu a realizáciu hrubej stavby bytového domu, konštrukciu tejto stavby a statiku bytového domu. Prvá časť je zameraná na projekt organizácie výstavby s danou dokumentáciou, ochranu životného prostredia a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s vypracovanou analýzou rizík v prílohe. Druhá časť je zameraná na technologický predpis, ku ktorému som taktiež vypracoval analýzu rizík a kontrolný a skúšobný plán. Tretia časť je zameraná na konštrukcie s vypracovanou technickou správou a výkresovými prílohami, ktoré obsahujú: pôdorys 1. NP. a typického podlažia, pohľad, situáciu, rez a tri detaily. Posledná časť je zameraná na statiku, kde som vypracoval výkres tvaru dosky a schodiska, výpočet návrhu vystuženia balkónovej dosky, výkres vystuženia balkónovej dosky a technickú správu.
Klíčová slova:bytový dom, technológie stavieb, pov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně