21. 10. 2020  7:17 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikačné číslo: 672
Univerzitný e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Katedra technológie stavieb (SvF)
Externá spolupracovníčka - Stavebná fakulta (STU)
Externá spolupracovníčka - Stavebná fakulta (STU)

     
     
Projekty
     
     Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Bytový dom
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:
Táto bakalárska práca je zameraná predovšetkým na technológiu a realizáciu hrubej stavby bytového domu, konštrukciu tejto stavby a statiku bytového domu. Prvá časť je zameraná na projekt organizácie výstavby s danou dokumentáciou, ochranu životného prostredia a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s vypracovanou analýzou rizík v prílohe. Druhá časť je zameraná na technologický predpis, ku ktorému som taktiež vypracoval analýzu rizík a kontrolný a skúšobný plán. Tretia časť je zameraná na konštrukcie s vypracovanou technickou správou a výkresovými prílohami, ktoré obsahujú: pôdorys 1. NP. a typického podlažia, pohľad, situáciu, rez a tri detaily. Posledná časť je zameraná na statiku, kde som vypracoval výkres tvaru dosky a schodiska, výpočet návrhu vystuženia balkónovej dosky, výkres vystuženia balkónovej dosky a technickú správu.
Kľúčové slová:
bytový dom, technológie stavieb, pov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene