2. 6. 2020  7:25 Xénia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikační číslo: 672
Univerzitní e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty
     
Výuka
     
Projekty     Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Bytový dom
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:
Práca je zameraná na vytvorenie projektu organizácie výstavby pre navrhnutý bytový dom na Dilongovej ulici v Prešove, za účelom získania stavebného povolenia. Tento projekt organizácie výstavby sa prikladá k projektovej dokumentácii. Projekt organizácie výstavby obsahuje technickú správu, výkres zariadenia staveniska a časový plán výstavby. Druhú časť bakalárskej práce tvorí vypracovaný technologický predpis pre stropné debnenie PERI MULTIFLEX. Dôležitou súčasťou technologického predpisu je aj výkresová časť. Poslednou časťou bakalárskej práce sú technické správy a výkresová časť ku konštrukciám pozemných stavieb a k statike. Hlavným cieľom práce je vysvetliť postup prác a organizáciu na hrubej stavbe bytového domu.
Klíčová slova:
bytový dom, projekt organizácie výstavby, technologický predpis, stropné debnenie, PERI MULTIFLEX

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně