21. 10. 2020  7:17 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikačné číslo: 672
Univerzitný e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Katedra technológie stavieb (SvF)
Externá spolupracovníčka - Stavebná fakulta (STU)
Externá spolupracovníčka - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty                    
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Stavebno - tecnologický projekt: Polyfunkčný objekt Mýtna Bratislava
Autor:
Pracovisko:
Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Oponent:
Ing. Štefan Jurovčík
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Stavebno - tecnologický projekt: Polyfunkčný objekt Mýtna Bratislava
Abstrakt:Účelom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie vybraných častí stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Polyfunkčný dom Mýtna, a to projekt zariadenia staveniska, časový plán výstavby a technologický predpis údržby zelenej strechy. Prvá časť diplomovej práce: V projekte zariadenia staveniska som vypracoval technickú správu k zariadeniu staveniska, v ktorej som riešil koncepciu postupu výstavby, koncepciu zariadenia staveniska a dopravné riešenie s prihliadnutím na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia, ďalej som vypracoval situáciu zariadenia staveniska k prvej etape projektu Mýtna, ku všetkým dokončovacím projektom a k hrubej stavbe podzemných a nadzemných obytných podlaží. V projekte zariadenia staveniska som taktiež vypracoval variantný návrh zdvíhacích montážnych prostriedkov. V časovom pláne výstavby som riešil trvanie a nadväznosti jednotlivých pracovných činností s vhodným nasadením pracovníkov. Druhá časť diplomovej práce - špecifický problém :V technologickom predpise som vypracoval postup realizácie údržby zelenej strechy.
Kľúčové slová:
zelená strecha, časový plán, zariadenie staveniska

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene