25. 5. 2020  20:15 Urban
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikační číslo: 672
Univerzitní e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Katedra technológie stavieb (SvF)

     
Výuka
     
     Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Bytový dom
Autor:
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Oponent:
Ing. Juraj Haulik
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:
Ako cieľ mojej bakalárskej práce bolo vyhotoviť projekt organizácie výstavy na danom bytovom dome. Projekt organizácie výstavby v sebe zahŕňa koncepciu zostavenia staveniska a samozrejme aj časový plán výstavby. Jeho ďalšou úlohou bolo vypracovať technologický predpis pre zhotovenie vonkajších omietok systému BAUMIT nanášaného strojom a vypracovať výkresovú a textovú dokumentáciu z konštrukcií pozemných stavieb, ako aj statiky.
Klíčová slova:
technologický predpis, BAUMIT, časový plán výstavby, projekt organizácie výstavy, vonkajšia omietka

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně