2. 6. 2020  11:16 Xénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikačné číslo: 672
Univerzitný e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Katedra technológie stavieb (SvF)

     
Výučba
     
Projekty     Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Facility manažment v stavebníctve
Autor:
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Richard Matušek
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
FACILITY MANAGEMENT IN BUILDING
Abstrakt:
Facility management is an interdisciplinary field primarily devoted to the maintenance and care of commercial or institutional buildings, such as hotels, resorts, schools, office complexes, sports arenas or convention centres. Duties may include the care of air conditioning, electric power, plumbing and lighting systems; cleaning; decoration; grounds keeping and security. Facilities management is the integration of processes within an organisation to maintain and develop the agreed services which support and improve the effectiveness of its primary activities The main of the bachelor work is to provide the explanation of: - Definition the method of facility management - Sense of application into organisation. For this, the bachelor theses topics are content this main chapter: Introduction, Aim of the bachelor work Facility management (Definition of facility management, Processes in organisation) Form of the facility management ( Insourcing, Outsourcing) and conclusion. Role of the facility management is the discipline of facility management and the role of facility managers in particular are evolving to the extent that many managers have to operate at two levels: strategic-tactical and operational. In the former case, owners need to be informed about the potential impact of their decisions on the provision of space and services. In the latter, it is the role of a facility manager to ensure proper operation of all aspects of a building to create an optimal environment for the occupants to function.
Kľúčové slová:facility management, maintenance, building industry


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene