25. 5. 2020  20:29 Urban
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikační číslo: 672
Univerzitní e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Katedra technológie stavieb (SvF)

     
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Oponent:
Ing. Bohumil Bohunický
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:
Cieľom záverečnej práce je vyriešiť problematiku výstavby bytového domu. Práca je rozdelená do dvoch kapitol. Obsahuje 13 príloh. Prvá kapitola sa zaoberá projektom organizácie výstavby, ktorý bližšie charakterizuje návrh situácie staveniska, postup a časový plán výstavby, stavebné zariadenia a stroje i bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Druhá kapitola je venovaná technologickému predpisu pre realizáciu sadrových podlahových poterov v kúpeľniach. Technologický predpis nám udáva presný postup spracovania a aplikácie poterov, ako aj postup ich finálnej úpravy.
Klíčová slova:
bytový dom, projekt organizácie výstavby, realizácia sadrových podlahových poterov v kúpeľniach

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně