25. 5. 2020  20:05 Urban
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikačné číslo: 672
Univerzitný e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Katedra technológie stavieb (SvF)

     
Výučba
     
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Bohumil Bohunický
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Cieľom záverečnej práce je vyriešiť problematiku výstavby bytového domu. Práca je rozdelená do dvoch kapitol. Obsahuje 13 príloh. Prvá kapitola sa zaoberá projektom organizácie výstavby, ktorý bližšie charakterizuje návrh situácie staveniska, postup a časový plán výstavby, stavebné zariadenia a stroje i bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Druhá kapitola je venovaná technologickému predpisu pre realizáciu sadrových podlahových poterov v kúpeľniach. Technologický predpis nám udáva presný postup spracovania a aplikácie poterov, ako aj postup ich finálnej úpravy.
Kľúčové slová:
bytový dom, projekt organizácie výstavby, realizácia sadrových podlahových poterov v kúpeľniach

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene