Mar 29, 2020   3:06 p.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:block of flats
Written by (author): Ing. Ľuboš Žák
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:Ing. Vlastimil Toriška
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Predmetom mojej bakalárskej práce je v danom rozsahu vypracovanie vybranej časti Projektu organizácie výstavby na zadanom bytovom dome, s požiadavkami na technologické riešenie montáže a demontáže fasádneho rámového lešenia Sprint 75. Cieľom je vyriešiť časovú nadväznosť jednotlivých pracovných postupov hrubej stavby, efektívne zorganizovanie a navrhnutie stavby a staveniska ako aj zabezpečenie kvality stavby.
Key words:POV, technologický predpis, lešenie

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited