Apr 5, 2020   6:42 p.m. Miroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential building
Written by (author): Ing. Dávid Kocsis
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:Dipl.-Ing. Štefan Benko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Hlavným cieľom bakalárskej práce je vyhotovenie bytového domu lokalizovaného v obci Šaľa na katastri s parcelným číslom 835/1.Opisuje sa postup výstavby a navrhuje sa jeho funkčené riešenie. Na to aby bola stavba vyhotovená v danom termíne sa zhotovuje časový plán , ktorý je súčasťou projektu organizácie výstavby.Súčaťou bakalárskej práce je taktiež navrhnutie priestorového umiestnenia bytového domu vo výkrese situácie k projektu organizácie výstavby.Vo výkresovej časti sú zahrnuté technické správy z časti statiky a konštrukcií pozemných stavieb a taktiež sú tam všetky fakty o použitých stavebných materiáloch , ich zložení a poznatky o konštrukcií bytového domu. Práca poskytuje poznatky o postupe daných stavebných prác ako taktiež o výstavbe bytového domu.
Key words:bytový dom, časový plán, projekt organizácie výstavby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited