Mar 29, 2020   3:07 p.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Hotel ALIBABA
Written by (author): Ing. Viliam Žák
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:Ing. Peter Kohút
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:HOTEL ALIBABA
Summary:V diplomovej práci sú vypracované vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Hotela ALIBABA, ulica Staré Grunty, Slávičie údolie, Bratislava. Tieto vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby veľkou mierou skvalitnia, urýchlia a zefektívnia proces výstavby stavebného projektu. Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby spracované v diplomovej práci : - technická správa zariadenia staveniska s výpočtami na procesy HSV a PSV, - výkres zariadenia staveniska pre etapu HSV a PSV, alternatíva návrhu zdvíhacích mechanizmov, - časový plán výstavby na celú stavbu, - optimalizácia skladového hospodárstva na stavenisku Výkresy zariadenia staveniska a technická správa k zariadeniu staveniska uľahčia prácu zhotoviteľovi stavby alebo môžu byť podkladom pre zhotovenie zariadenia staveniska. Celú situáciu odberu materiálu a staveniskovej dopravy som riešil jedným vežovým žeriavom na pojazdnej dráhe JASO J300 s dosahom 40 metrov/4,6 tony a dĺžkou pojazdnej dráhy 30,1 m . Časový plán výstavby spracovaný pomocou harmonogramu a histogramu nasadenia pracovníkov a mechanizmov poskytne informácie o postupe výstavby, umožní kontrolovať priebeh realizácie výstavby. Moje výstupy môžu pomôcť všetkým zúčastneným stranám na výstavbe k lepšiemu a efektívnejšiemu plánovaniu, kontrole a realizovaniu výstavby.
Key words:Alibaba, stavenisko, Hotel

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited