2. 6. 2020  7:58 Xénia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikační číslo: 672
Univerzitní e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Katedra technológie stavieb (SvF)

     
               Orgány     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
FAMILY CENTER Rimavská Sobota
Autor:
Ing. Iveta Demková
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Oponent:
Ing. Ľubica Bohovicová
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
FAMILY CENTER Rimavská Sobota
Abstrakt:
V diplomovej práci som riešila projekt zariadenie staveniska na objekt nákupného centra Family Center v Rimavskej Sobote. Zaoberala som sa riešením efektívneho zariadenia staveniska , výberom vhodných mechanizmov a postupností ich nasadenia v čase a priestore. Vedomosti nadobudnuté v predchádzajúcom štúdiu mi pomohli vypracovať tento projekt zo zreteľom na ochranu životného prostredia pri výstavbe a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zamestnancov. Situácia zariadenia staveniska rieši druh a umiestnenia hlavného stavebného mechanizmu, spôsob zásobovania stavby počas realizácie stavebným materiálom a taktiež vodou a elektrickou energiou pre potreby výstavby. Časový harmonogram znázorňuje postupnosť a trvanie prác v čase. Jeho súčasťou je taktiež aj histogram počtu pracovníkov na stavbe v daný deň a nasadenie stavebných mechanizmov. V špeciálnej časti som riešila problém údržby budov a aplikácia facility manažmentu do údržby budov. Vypracovala som štandardizovaný návod na údržbu nákupného centra podľa použitých materiálov a na základe štandardov.
Klíčová slova:
Štandardizovaný návod na údržbu budov, Projekt zariadenia staveniska, Nákupné stredisko Family Center v Rimavskej Sobote

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 10 let po uzavření této smlouvy bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) do 20. 5. 2021 02:01
Posudky závěrečné práce neomezeně