Jul 15, 2020   4:00 a.m. Henrich
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     
     
     
          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Apartment house
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Cúciková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:
Úlohou mojej bakalárskej práce je riešenie bytového domu, jeho projekt organizácie výstavby, časový plán výstavby hrubej stavby bytového domu a technologický predpis ku keramickému interiérovému obkladu. Cieľ projektu organizácie výstavby je aby výstavba navrhovaného bytového domu prebehla bezproblémovo, kvalitne, plynulo a hlavne bezpečne. Projekt organizácie výstavby obsahuje návrh sociálno-hygienických priestorov, návrh potreby vody a elektriny pre stavenisko. Časový plán obsahuje technologický normál, histogram pracovníkov a nasadenie staveniskových mechanizmov. Časový plán je riešený tak, aby výstavba a sled všetkých jej činností prebehol plynulo a vyhovoval všetkým technickým požiadavkám a všetky procesy trvali čo najkratší čas. Technologický predpis má objasniť proces obkladania keramickým interiérovým obkladom. Na tvorbu bakalárskej práce som používal výpočtovú techniku. Grafická časť bola tvorená v programe AutoCAD 2013. Textová časť bola vytvorená v programe Microsoft Word a niektoré časti aj v programe Microsoft Excel.
Key words:Bytový dom, Keramický obklad, Bakalárska práca

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited