2. 6. 2020  7:57 Xénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikačné číslo: 672
Univerzitný e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba
     
Projekty          
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Nákupné centrum Levice
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Oponent:
Dipl.-Ing. Peter Kohút
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Nákupné centrum Levice
Abstrakt:
Cieľom mojej záverečnej práce bolo navrhnúť vybrané časti stavebno-technologického projektu realizácie Obchodného centra City park v Leviciach. V prvej časti som vypracoval projekt zariadenia staveniska. Obsahuje technickú správu k zariadeniu staveniska, v ktorej sú uvedené výpočty a návrh zariadení. Druhá časť obsahuje časový plán výstavby vo forme harmonogramu a histogram pracovníkov. Tretia časť je venovaná špecifickému problému: Vplyv údržby na životnosť materiálov budovy.
Kľúčové slová:Vplyv údržby na životnosť materiálov budovy, Zariadenie staveniska, Časový plán

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene