2. 6. 2020  10:20 Xénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikačné číslo: 672
Univerzitný e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Polyfunkčný objekt vo Viedni
Autor:
Ing. Norbert Čurlej
Pracovisko:
Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce:
Oponent:
Dipl.-Ing. Štefan Benko
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Polyfunkčný objekt vo Viedni
Abstrakt:
Cieľ diplomovej práce je vyhotovenie stavebno-technologického projektu pre polyfunkčný bytový dom Viedeň. Diplomová práca sa skladá z troch častí. Prvá časť je Projekt organizácie výstavby (POV), ktorý pozostáva z technickej správy a výkresovej časti (HSV, PSV, návrh žeriavov). Druhá časť je časový plán výstavby objektu, ktorý zahŕňa okrem časového plánu histogram pracovníkov a technologický normál. Tretia časť diplomovej práce je špecifická časť, kde sa rieši Manuál údržby budov pre túto konkrétnu stavbu. Rieši sa tu údržba a starostlivosť o technologické zariadenia a konštrukcie.
Kľúčové slová:
Technická správa, Časový plán, Manuál údržby budov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene