2. 6. 2020  9:38 Xénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikačné číslo: 672
Univerzitný e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     
     
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Polyfunkčný dom - Žižkova ul., Bratislava
Autor: Ing. Vladimíra Múdra
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Oponent:
Dipl.-Ing. Peter Kohút
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Polyfunkčný dom - Žižkova ul., Bratislava
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo čo najefektívejšie navrhnúť stavebno-technologický projekt výstavby Polyfunkčného domu - Žižkova ulica, Bratislava. V projekte zariadenia staveniska som sa zaoberala postupom výstavby stavebného objektu, efektívnym využitím priestoru staveniska, taktiež ochranou životného prostredia pri výstavbe, bezpečnosťou a ochranou zdravia pracovníkov pri práci a požiarnou ochranou staveniska. V časovom pláne som riešila problematiku technológie výstavby stavebného objektu, nasadenie pracovníkov a stavebnej mechanizácie. Diplomová práca by mohla slúžiť ako podklad pre stavebno-technologickú prípravu stavieb, ktoré majú podobné rozmery a vlastnosti a podobné podmienky, týkajúce sa priestoru pre zariadenie staveniska.
Kľúčové slová:
projekt, technologický, stavebno

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene