Apr 1, 2020   5:17 p.m. Hugo
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:TRINITY Bratislava
Written by (author): Ing. Mária Petríková
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:Dipl.-Ing. Juraj Haulík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:TRINITY Bratislava
Summary:V rámci diplomovej práce TRINITY- Bratislava som si v prvom kroku získala základné informácie o stavbe a oboznámila sa s danou problematikou. Mojou úlohou bolo vypracovať stavebno- technologický projekt, ktorý zahŕňa situáciu zariadenia staveniska, časový plán výstavy a špecifický problém. K uvedeným grafickým náležitostiam bolo nakoniec potrebné spracovať technickú správu. Zariadenie staveniska bolo riešené pre dve etapy výstavby, v ktorých sa museli zohľadniť podmienky danej lokality, požadované architektonické a konštrukčné riešenia v súlade s časovým plánom. Uvedené postupy výstavby museli byť navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky vyplývajúce zo zákona o ochrane životného prostredia a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. V časom pláne výstavby bolo nutné zosúladiť jednotlivé stavebné procesy a navrhnúť optimálny počet pracovníkov, ktorí sú zobrazení v histograme. Ako špecifický problém som riešila štandardný návod na údržbu bytov v polyfunkčnom objekte, ktorý poskytuje základné informácie o technológiách nachádzajúce sa v byte a spôsobe ich údržby. V poslednom kroku som vypracovala technickú správu, v ktorej je popísaná základná charakteristika stavby a staveniska, koncepcia postupu výstavby, koncepcia, zariadenia staveniska a variantný návrh montážnych prostriedkov.
Key words:Zariadenie staveniska, Štandartný návod na údržbu, Polyfunkčný objekt Trinity

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited