Mar 29, 2020   2:29 p.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment block
Written by (author): Ing. František Chrappa
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:Dipl.-Ing. Juraj Haulík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom bakalárskej práce je vyriešiť problematiku výstavby bytového domu. Bakalárska práca sa rozdeľuje na dve časti: Prvá časť je riešenie projektu organizácie výstavby a koncepciu výstavby bytového domu (návrh situácie k POV, časového harmonogramu výstavby, počtu pracovníkov, návrhu strojov a zariadení). Druhou časťou je technologický predpis pre hydroizoláciu konštrukcie plochej strechy, ktorý pozostávala z asfaltových hydroizolačných pásov Elastobit PV TOP FIX 52. Tento technologický predpis nám určoval presný postup natavovania týchto asfaltových pásov, spôsoby prekrytia a riešenia konštrukčných detailov pri izolácii plochej strechy.
Key words:hydroizolácia, plochá, strecha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited