Mar 29, 2020   1:19 p.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Shopping center SARATOVO
Written by (author): Ing. Vladimír Kosťun
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:Ing. Štefan Benko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Obchodné centrum SARATOVO
Summary:Diplomová práca Obchodné centrum SARATOVO prináša optimálny návrh nielen zariadenia staveniska stavebného objektu Obchodné centrum SARATOVO, ale navrhuje aj čo najvhodnejší postup stavebných prác, ich sled a nadväznosť, a to najmä z hľadiska času a finančných prostriedkov. V neposlednom rade táto diplomová práca podáva manuál na údržbu budovy. Cieľom diplomovej práce je vypracovať stavebno-technologický realizačný projekt pre stavebný objekt Obchodné centrum SARATOVO, ako aj vypracovať špecifický problém -- štandardizovaný návrh na údržbu budovy -- stavebná časť. Diplomová práca sa vytýčenému cieľu podrobne venuje nielen vo svojich troch kapitolách, ale aj vo výkresovej časti, ktorá tvorí jej prílohu.
Key words:návrh zariadenia staveniska, optimálny postup stavebných prác, manuál údržby budovy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited