2. 6. 2020  5:52 Xénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikačné číslo: 672
Univerzitný e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty
     
Výučba
     
     Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce: GasOil Engineering a.s.
Autor: Ing. Marek Stašák
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce: GasOil Engineering a.s.
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť projekt organizácie výstavby pre administratívnu budovu firmy GasOil Engineering a.s. Poprad a taktiež navrhnúť vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby. Hlavnou požiadavkou pre realizáciu výstavby administratívneho komplexu je získanie stavebného povolenia, na základe ktorého sa može začať s výstavbou, ďaľšou prioritou je dodržať termín výstavby objektu, minimalizovanie znečistenia životného prostredia a v neposlednom rade zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v rámci vykonávania stavebnej činnosti. Moja práca bude zameraná taktiež na časový plán výstavby, ktorý bude obsahovať historgram pracovníkov a špecifická časť bude zameraná na údržbu administratívnej budovy a údržbu konštrukcií aplikáciou na facility managment. Pri vypracovaní diplomovej práce som vychádzal z podkladov PD administratívnej budovy.
Kľúčové slová:
administrativny komplex, facility managment, udrzba budovy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene