Mar 29, 2020   3:04 p.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Polyfunctional object Nový Dax Bratislava
Written by (author): Ing. Matej Pastier
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:Ing. Štefan Benko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis: Polyfunkčný objekt Nový Dax Bratislava
Summary:Zadanou témou diplomovej práce je vypracovanie stavebno-technologického projektu organizácie výstavby a s manuálom pre hospodárenie s odpadmi na stavbe. V mojom projekte organizácie výstavby riešim postup realizácie výstavby polyfunkčného domu Nový Dax v Bratislave od zariadenia staveniska pre dve etapy HSV a PSV prác. Súčasťou práce je aj variantný návrh montážnych prostriedkov. Práca ďalej obsahuje technickú správu, technologický normál, časový harmonogram a histogram nasadenia pracovníkov. V manuáli hospodárenia s odpadmi na stavbe je spôsob a možnosti nakladania s odpadmi na stavenisku.
Key words:polyfunkčný objekt, manuál hospodárenia, odpady na stavbe

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited