Dec 6, 2019   4:45 p.m. Mikuláš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Dušan Blaškovič, PhD.
Identification number: 67797
University e-mail: qblaskovic [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Selected methods used to monitor apoptosis in cell lines
Written by (author): Ing. Nikola Blašková
Department: Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Thesis supervisor: RNDr. Dušan Blaškovič, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané metódy využívané na sledovanie apoptózy v bunkových líniách
Summary:Apoptóza je prísne regulovaná forma programovanej bunkovej smrti s významnou úlohou vo vývoji a homeostáze všetkých organizmov. Rast organizmov závisí na delení, diferenciácii, dozrievaní a smrti buniek a rovnováha medzi nimi udržiava bunky životaschopné. Poruchy regulácie bunkovej smrti sú bežným znakom mnohých ľudských ochorení, vrátane rakoviny a neurodegeneratívnych porúch. Cieľom práce je systematicky popísať metódy využívané na potvrdenie apoptózy, ktorými sú svetelná a elektrónová mikroskopia, sledovať markery apoptózy a charakterizovať morfológiu buniek. Podrobne predstaviť vybrané metódy na detekciu bunkovej smrti ako sú prietoková cytometria, gélová elektroforéza a diskutovať o ich výhodách a nevýhodách. Metódy detekcie apoptózy sú nástrojom, ktorým možno vyhľadávať látky poskytujúce ďalšie možnosti liečby už spomínaných ochorení, ktoré sú predmetom intenzívneho výskumu. V súčasnosti je mnoho cytotoxických látok účinnými protirakovinovými terapeutikami, zatiaľ čo cytoprotektívne činidlá sa používajú na zabránenie nežiaducej bunkovej smrti. Vzhľadom na to, že procesy bunkovej smrti môžu byť v rôznych ochoreniach nedokonale regulované, je stále viac zrejmé, že je potrebná nielen kvantifikácia rozsahu bunkovej smrti, ale je žiaduce tiež rozlíšiť špecifické dráhy bunkovej smrti rôznymi prístupmi na biochemickej úrovni. Keďže v dnešnej dobe mnoho ľudí v rôznom veku zomiera na ochorenia, ktorých priebeh závisí aj od apoptózy, je nevyhnutné o programovanej bunkovej smrti, metódach jej detekcie a uplatnení výsledkov skúmania vedieť čo najviac.
Key words:bunková smrť, apoptóza, nekróza, prietoková cytometria, gélová elektroforéza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited