23. 10. 2020  0:12 Alojza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Ladislav Michalka
Identifikační číslo: 68055
Univerzitní e-mail: ladislav.michalka [at] stuba.sk
 
3507V02  urbanizmus D-URB
FAD D-URB pres [roč 3]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
3. ročník

     
     
Závěrečná práce
     
Publikace          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Polyfunkčný bytový dom Podunajská - Malodunajská - Vrakuňa
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Polyfunkčný bytový dom Podunajská - Malodunajská - Vrakuňa
Abstrakt:
Bakalárska práca pozostáva z časti textovej, ktorú tvorí sprievodná správa pre územné konanie a technická správa pre stavebné povolenie, a z časti grafickej, kam patria výkresy štúdie pre územné konanie, výkresy projektu stavby a prehlbujúce výkresy stavby a detailov. Súčasťou bakalárskej práce sú i prílohy, výkresy projektu stavby v mierkach, výkazy stavebných produktov, model, prezentačný poster, stavebno-fyzikálne tabuľky zohľadňujúce navrhovanú stavbu, elaborát ateliérového seminára a CD. Cieľom bakalárskej témy je navrhnúť polyfunkčný bytový objekt do existujúceho prostredia na Malodunajskej ulici, v Bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. Objekt má ponúkať svojim majiteľom kvalitné prostredie pre bývanie a obohatiť samotnú oblasť o obchodné prevádzky. Samotný návrh je ďalej vypracovaný ako dokumentácia pre územné konanie a dokumentácia projektu stavby. Dokumentácia je vypracovaná s ohľadom na regulatívy prostredia a STN pre navrhovanie bytových budov a obchodných prevádzok. Architektúra navrhovaného objektu pôsobí, na rozdiel od nesúrodého okolitého architektonicko-urbáneho priestoru, striedmo a decentne. Svojou hranatou hmotou nastoľuje poriadok a jasnosť hmotovej skladby. Tektonika okenných otvorov a balkónov prezrádza obytnú funkciu budovy ale zároveň svojim nepravidelným rozložením vytvára hru fasády, ktorá pôsobí na okoloidúcich príjemným a netradičným dojmom. Dominantné postavenie v území si polyfunkčný bytový dom buduje svojou výškou a polohou pri brehu Malého Dunaja. Samotná vykonzolovaná výšková časť objektu pôsobí ako akcent prostredia a svojím atypickým riešením jednoznačne púta pozornosť. Návrh obsahuje i riešenie širšieho okolia, najmä priestoru medzi polyfunkčným bytovým domom a ramenom Malého Dunaja, z ktorého sa vytvára odpočinkovo-kultúrna zóna. Dôležitou časťou je i riešenie samotných bytov a pridružených miestností domového vybavenia.
Klíčová slova:polyfunkčnosť, bytový dom, byty, akcent

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně