11. 8. 2020  5:33 Zuzana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Ladislav Michalka
Identifikační číslo: 68055
Univerzitní e-mail: ladislav.michalka [at] stuba.sk
 
3507V02  urbanizmus D-URB
FA D-URB pres [roč 3]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
3. ročník

     
     Závěrečná práce
     
Publikace     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Nové verejné priestory pre Ružinov
Autor:
Ing. arch. Ladislav Michalka
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Nové verejné priestory pre Ružinov
Abstrakt:
Diplomová práca nadväzuje na pred-diplomový projekt, ktorý sa venoval verejným priestorom v mestskej časti Ružinov v Bratislave. Snaha o vytvorenie kvalitnejšieho prostredia pre prilákanie ľudí do verejných priestorov ma priviedla k riešenému územiu. Práca má za úlohu vytvoriť moderný prestupový dopravný uzol. Na riešenom území, v súčasnosti na konci ružinovskej radiály, sa vďaka analýzam potvrdila výhodná poloha takéhoto prestupového bodu. Cieľom práce avšak nebolo iba ukončiť radiálu, ale práve naopak, zmysluplne pokračovať ďalej a prepojiť túto viac-menej monofunkčnú časť s pestrejším multifunkčným územím. Diplomová práca rieši a spája i súčasné stabilizované územia a snaží sa využiť ich potenciál. Nákupné centrá prepájam s administratívnymi súbormi, vďaka čomu lepšie využívam priestor na časovej osi. Cieľom práce je vytvorenie živého prostredia, kde sa krížia a stretajú mnohé záujmy a pracovné príležitosti. Vďaka tejto spolupráci na riešenom území, môžu všetci profitovať z výhod. Oblasť je doplnená i o bývanie a multifunkčný športový objekt, ktorý by mal na seba upútať pozornosť ďalšieho spektra návštevníkov a tak ešte viac podporiť premiešanie obyvateľstva a návštevníkov. Práca počíta do budúcna i s možnosťou postupnej transformácie na vedecký park, vďaka ľahkým a jednoduchým oceľovým halám nákupných centier a novonavrhovaným kancelárskym a maloobchodným priestorom. So svojou polohou vedľa letiska a v priamej nadväznosti na železnicu a diaľnicu je riešené územie predurčené pre umiestnenie zastupiteľských pobočiek z medzinárodných firiem. Úlohou práce bolo i čo najefektívnejšie využitie priestora. Práca preto využíva i strechy už existujúcich veľkoplošných objektov. Týmito zaujímavými zásahmi, pridávam ďalšie funkcie už k existujúcim budovám a skvalitňujem tak verejný život návštevníkom i obyvateľom.
Klíčová slova:
verejný priestor, mestský priestor, multi-funkcionalita, zdieľanie vedomostí, itegrovaná dopravná stanica

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně