Sep 18, 2020   8:53 a.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Ladislav Michalka
Identification number: 68055
University e-mail: ladislav.michalka [at] stuba.sk
 
3507V02  Urban Design D-URB
FAD D-URB den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts
     
     
Final thesis
     
          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:New public places for Ružinov
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Opponent:
Ing. arch. Pavel Suchánek
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nové verejné priestory pre Ružinov
Summary:
Diplomová práca nadväzuje na pred-diplomový projekt, ktorý sa venoval verejným priestorom v mestskej časti Ružinov v Bratislave. Snaha o vytvorenie kvalitnejšieho prostredia pre prilákanie ľudí do verejných priestorov ma priviedla k riešenému územiu. Práca má za úlohu vytvoriť moderný prestupový dopravný uzol. Na riešenom území, v súčasnosti na konci ružinovskej radiály, sa vďaka analýzam potvrdila výhodná poloha takéhoto prestupového bodu. Cieľom práce avšak nebolo iba ukončiť radiálu, ale práve naopak, zmysluplne pokračovať ďalej a prepojiť túto viac-menej monofunkčnú časť s pestrejším multifunkčným územím. Diplomová práca rieši a spája i súčasné stabilizované územia a snaží sa využiť ich potenciál. Nákupné centrá prepájam s administratívnymi súbormi, vďaka čomu lepšie využívam priestor na časovej osi. Cieľom práce je vytvorenie živého prostredia, kde sa krížia a stretajú mnohé záujmy a pracovné príležitosti. Vďaka tejto spolupráci na riešenom území, môžu všetci profitovať z výhod. Oblasť je doplnená i o bývanie a multifunkčný športový objekt, ktorý by mal na seba upútať pozornosť ďalšieho spektra návštevníkov a tak ešte viac podporiť premiešanie obyvateľstva a návštevníkov. Práca počíta do budúcna i s možnosťou postupnej transformácie na vedecký park, vďaka ľahkým a jednoduchým oceľovým halám nákupných centier a novonavrhovaným kancelárskym a maloobchodným priestorom. So svojou polohou vedľa letiska a v priamej nadväznosti na železnicu a diaľnicu je riešené územie predurčené pre umiestnenie zastupiteľských pobočiek z medzinárodných firiem. Úlohou práce bolo i čo najefektívnejšie využitie priestora. Práca preto využíva i strechy už existujúcich veľkoplošných objektov. Týmito zaujímavými zásahmi, pridávam ďalšie funkcie už k existujúcim budovám a skvalitňujem tak verejný život návštevníkom i obyvateľom.
Key words:
verejný priestor, mestský priestor, multi-funkcionalita, zdieľanie vedomostí, itegrovaná dopravná stanica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited