17. 10. 2019  3:33 Hedviga
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Ľubica Fábri, ArtD.
Identifikační číslo: 68193
Univerzitní e-mail: qfabri [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta architektúry (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:„Zdravý" dizajn v procese tvorby interiéru\\Moderné materiály pre interiéry kancelárskych pracovísk
Autor: Ing. arch. Ľubica Fábri, ArtD.
Pracoviště: Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
Oponent 1:doc. akad. soch. René Baďura
Oponent 2:doc. Mgr. Miroslav Debnár
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:„Zdravý" dizajn v procese tvorby interiéru\\Moderné materiály pre interiéry kancelárskych pracovísk
Abstrakt: Úvodná časť dizertačnej práce Zdravý dizajn v procese tvorby interiéru Moderné materiály pre interiéry kancelárskych pracovísk sa zaoberá súčasnými zmenami kancelárskej práce, spôsobenými vývojom nových technológií, efektívnejšími metódami práce a nárastom komunikácie v pracovných procesoch. V súhrne základných materiálnych a nehmotných činiteľov tvorby interiéru kancelárskych pracovísk sa práca sústreďuje na ohraničujúce plochy vnútorných priestorov a na súvis moderných materiálov so zdravím ovzduším v interiéroch, ako aj ich na ich vlastnosti, ktoré umožňujú saturovať niektoré dôležité a špecifické požiadavky na riešenie interiérov kancelárskych pracovísk. Po rozbore materiálových možností na stvárnenie jednotlivých typov ohraničujúcich plôch a kritérií, ktoré sa zohľadňujú pri výbere na tvorbu interiérov, sú zhodnotené základné skupiny materiálov (rodiny materiálov podľa matériO Paris) z hľadiska ich praktického využitia pri realizácii interiéru súčasných kancelárskych pracovísk. Z výskumnej časti, ktorá bola vykonaná osobnými návštevami 50 rôznych kancelárskych pracovísk v rokoch 2008 až 2015 a zároveň metódou verbálnych výpovedí vyplýva, že jedným z najmarkantnejších nedostatkov súčasných kancelárskych pracovísk v SR z pohľadu zdravého dizajnu priestoru je zlý akustický komfort a pociťovanie nekomfortného ovzdušia. V priestoroch sa používa značné množstvo tvrdých plôch, ktoré odrážajú zvuk a intenzita a frekvencia rôznych zvukov na pracoviskách sa zvyšuje z dôvodu využívania moderných komunikačných zariadení a ostatného technického vybavenia kancelárií. V nadväznosti na závery výskumnej časti bola v rámci praktickej časti dizertačnej práce navrhnutá štúdia jednoduchého interiérového prvku s absorpčnými akustickými vlastnosťami, na ktorý bola ako základný materiál použitá vlnená plsť. V praktickej časti sú zhrnuté základné postupy práce na návrhu, ako technické údaje o navrhnutom prvku, vrátane skíc a fotografií dvoch pracovných prototypov. Súčasťou praktickej časti sú krátko zhrnuté poznatky o histórii výroby plsti a využití netkaných textílií v súčasnosti. Ako sekundárny produkt praktickej časti bola vytvorená banka dát, kolekcia vybraných inovatívnych materiálov vhodných na použitie v interiéroch kancelárskych pracovísk. Jej možné aplikácie sú hlavne v oblasti celoživotného vzdelávania o moderných materiáloch. Sústredené údaje môžu byť cenným zdrojom informácií pre architektov, dizajnérov, realizátorov a investorov interiérov kancelárskych pracovísk, ako aj študentov a pedagógov príslušných odborov. V závere dizertačnej práce je vyslovený predpoklad, že v blízkej budúcnosti nastanú zásadné zmeny dizajnérskej profesie vzhľadom na naliehavú potrebu riešení pálčivých globálnych problémov ako je, okrem iných, plytvanie surovinovými zdrojmi v kontexte s mnohými modernými materiálmi.
Klíčová slova:zdravý interiér a zdravý materiál, únik škodlivín z materiálov, materiálová knižnica

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně