20. 10. 2020  14:29 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Ľubica Fábri, ArtD.
Identifikačné číslo: 68193
Univerzitný e-mail: qfabri [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta architektúry a dizajnu (STU)

Kontakty          Záverečná práca          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
„Zdravý" dizajn v procese tvorby interiéru\\Moderné materiály pre interiéry kancelárskych pracovísk
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent 1:
doc. akad. soch. René Baďura
Oponent 2:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
„Zdravý" dizajn v procese tvorby interiéru\\Moderné materiály pre interiéry kancelárskych pracovísk
Abstrakt:
Úvodná časť dizertačnej práce Zdravý dizajn v procese tvorby interiéru Moderné materiály pre interiéry kancelárskych pracovísk sa zaoberá súčasnými zmenami kancelárskej práce, spôsobenými vývojom nových technológií, efektívnejšími metódami práce a nárastom komunikácie v pracovných procesoch. V súhrne základných materiálnych a nehmotných činiteľov tvorby interiéru kancelárskych pracovísk sa práca sústreďuje na ohraničujúce plochy vnútorných priestorov a na súvis moderných materiálov so zdravím ovzduším v interiéroch, ako aj ich na ich vlastnosti, ktoré umožňujú saturovať niektoré dôležité a špecifické požiadavky na riešenie interiérov kancelárskych pracovísk. Po rozbore materiálových možností na stvárnenie jednotlivých typov ohraničujúcich plôch a kritérií, ktoré sa zohľadňujú pri výbere na tvorbu interiérov, sú zhodnotené základné skupiny materiálov (rodiny materiálov podľa matériO Paris) z hľadiska ich praktického využitia pri realizácii interiéru súčasných kancelárskych pracovísk. Z výskumnej časti, ktorá bola vykonaná osobnými návštevami 50 rôznych kancelárskych pracovísk v rokoch 2008 až 2015 a zároveň metódou verbálnych výpovedí vyplýva, že jedným z najmarkantnejších nedostatkov súčasných kancelárskych pracovísk v SR z pohľadu zdravého dizajnu priestoru je zlý akustický komfort a pociťovanie nekomfortného ovzdušia. V priestoroch sa používa značné množstvo tvrdých plôch, ktoré odrážajú zvuk a intenzita a frekvencia rôznych zvukov na pracoviskách sa zvyšuje z dôvodu využívania moderných komunikačných zariadení a ostatného technického vybavenia kancelárií. V nadväznosti na závery výskumnej časti bola v rámci praktickej časti dizertačnej práce navrhnutá štúdia jednoduchého interiérového prvku s absorpčnými akustickými vlastnosťami, na ktorý bola ako základný materiál použitá vlnená plsť. V praktickej časti sú zhrnuté základné postupy práce na návrhu, ako technické údaje o navrhnutom prvku, vrátane skíc a fotografií dvoch pracovných prototypov. Súčasťou praktickej časti sú krátko zhrnuté poznatky o histórii výroby plsti a využití netkaných textílií v súčasnosti. Ako sekundárny produkt praktickej časti bola vytvorená banka dát, kolekcia vybraných inovatívnych materiálov vhodných na použitie v interiéroch kancelárskych pracovísk. Jej možné aplikácie sú hlavne v oblasti celoživotného vzdelávania o moderných materiáloch. Sústredené údaje môžu byť cenným zdrojom informácií pre architektov, dizajnérov, realizátorov a investorov interiérov kancelárskych pracovísk, ako aj študentov a pedagógov príslušných odborov. V závere dizertačnej práce je vyslovený predpoklad, že v blízkej budúcnosti nastanú zásadné zmeny dizajnérskej profesie vzhľadom na naliehavú potrebu riešení pálčivých globálnych problémov ako je, okrem iných, plytvanie surovinovými zdrojmi v kontexte s mnohými modernými materiálmi.
Kľúčové slová:
zdravý interiér a zdravý materiál, únik škodlivín z materiálov, materiálová knižnica

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene