7. 4. 2020  0:34 Zoltán
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Martina Danihelová, PhD.
Identifikační číslo: 68209
Univerzitní e-mail: martina.danihelova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Bioaktivity nových derivátov a komplexov flavonoidov s potenciálnym profylaktickým a terapeutickým využitím
Autor: Mgr. Martina Danihelová, PhD.
Pracoviště: Oddelenie výživy a hodnotenia potravín (ÚBM FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ernest Šturdík, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Oponent 2:doc. RNDr. Lýdia Bezáková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bioaktivity nových derivátov a komplexov flavonoidov s potenciálnym profylaktickým a terapeutickým využitím
Abstrakt:Cieľom dizertačnej práce bola príprava nových derivátov a komplexov kvercetínu so zvýšenou biodostupnosťou a tým zmenenými biologickými vlastnosťami. V prvej časti práce bol zvolený chemický prístup prípravy 15 acylovaných a konjugovaných derivátov kvercetínu. U tretiny týchto derivátov nastalo zlepšenie inhibície enzýmov významných z patofyziologického hľadiska (metastázovanie, zápalové procesy, ...). Najlepší cytotoxický účinok na nádorové bunky prejavil chloronaftochinón kvercetín (IC50 = 13.2 mikroM, 15.0 mikroM a 16.0 mikroM pre HeLa, Caco-2 a HT-29 bunky). Pre daný derivát sa nepotvrdila indukcia apoptózy pri pôsobení na HT-29 bunky. V ďalšom sme pre modifikáciu vlastností kvercetínu zvolili komplexáciu s molekulami rôznych fyzikálno-chemických vlastností za účelom dosiahnutia aditívnych biologických efektov. Zlepšenie antioxidačných účinkov nastalo u komplexov kvercetínu s kyselinou kávovou a edavarónom. U komplexov sme pozorovali dvoj- až trojnásobné zlepšenie inhibície niektorých patofyziologických enzýmov. Spomedzi nich sa ako najlepší inhibítor preukázal komplex s karnitínom (IC50 = 22.9 mikroM, 3.8 mikroM, 27.5 mikroM a 37.0 mikroM pre trypsín, trombín, urokinázu a elastázu). Na rast nádorových buniek mal najvyšší inhibičný efekt komplex s kyselinou kojovou (IC50 = 24.5 mikroM, 36.5 mikroM a 31.3 mikroM pre HeLa, Caco-2 a HT-29 bunky). Elektroforéza štiepenia DNA nepotvrdila indukciu apoptózy u HT-29 buniek. V poslednej časti práce bola pozornosť zameraná na prírodný zdroj derivátov kvercetínu -- pohánku, ktorej hlavnou súčasťou je diglykozid kvercetínu -- rutín. Urobený bol skríning extraktov z 10 odrôd pohánky vzhľadom k obsahu celkových polyfenolov, flavonoidov, rutínu ako aj zdraviu prospešných účinkov týchto zložiek. Najvyšší obsah profylaktických zlúčenín dosiahla odroda pohánky tatárskej Madawaska, ktorá preukázala tiež významné antioxidačné a enzým-inhibičné vlastnosti, avšak pri hodnotení protinádorových účinkov neboli dosiahnuté významné efekty. Spomedzi odrôd pohánky siatej sa javí ako vhodná rakúska odroda Bamby, ktorá má vysoký obsah rutínu a tiež významné účinky na antioxidačných, enzýmových a protinádorových in vitro modeloch. Významné je, že odroda Bamby preukázala len minimálnu inhibíciu nenádorových buniek. Za spomenutie tiež stoja inhibičné účinky extraktov z domácej odrody pohánky siatej Špačinská 1 na črevné nádorové bunky.
Klíčová slova:bioaktivita, cytotoxický účinok, deriváty a komplexy kvercetínu, flavonoidy, pohánkové extrakty

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně