Jan 26, 2020   10:45 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Ivan Siláči, PhD.
Identification number: 68416
University e-mail: ivan.silaci [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Dean's Office (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Renovation of Square in Stará Dúbravka
Written by (author): Ing. arch. Ivan Siláči, PhD.
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia námestia – Stará Dúbravka
Summary:Témou mojej bakalárskej práce bolo vypracovanie urbanisticko- architektonickej štúdiepre centrálnu zónu Dúbravky -- periférnej miestnej časti mesta Bratislavy. Mojím cieľom bolo vytvorenie plnohodnotného verejného priestoru, ktorý tak veľmi tejto časti mesta chýba. V Dúbravke absentuje kvalitný verejný priestor, mesto stretávania a prežívania pocitu "vidieť a byť videný". Preto som k riešeniu nepristupoval len po stránke predefinovania samotného priestoru, ale kladiem dôraz aj na vhodné doplnenie funkciami, ktoré prinesú do tejto zóny život. Rovnako tak musí poskytovať podmienky pre krátkodobé spoločenské akcie hromadného charakteru, ako sú hody a pod. Počas celého procesu tvorby som sa na pozemok vracal a diskutoval s obyvateľmi o využití námestia.
Key words:rekonštrukcia, Stará Dúbravka, verejný priestor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited