Jan 25, 2020   12:05 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Ivan Siláči, PhD.
Identification number: 68416
University e-mail: ivan.silaci [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Dean's Office (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Revitalization of the former Jewish Ghetto
Written by (author): Ing. arch. Ivan Siláči, PhD.
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Opponent:Mgr. art. Ing. arch. Jana Benková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia bývalej židovskej štvrti v Lučenci.
Summary:Témou diplomovej práce je riešenie územia bývalej židovskej štvrti, ghetta. Tento fakt zabránil aj jeho ďalšiemu kontinuálnemu rozvoju. Od konca druhej svetovej vojny po súčasnosť neprebehla na území ucelenejšia stavebná aktivita a územie degraduje. Cieľom riešenia je návrh polyfunkčnej zóny, ktorá prirodzene nadväzuje na historické centrum mesta. Na území v riešení overujeme možnosti zástavby pre dochovanú parceláciu a zároveň navrhujeme rehabilitáciu daného územia a priľahlých zón, ktoré s riešeným územím bezprostredne súvisia. Riešenie v sebe kombinuje funkcie bývania, administratívy a rovnako tak poskytuje priestor pre rozvoj obchodu a služieb. Základné formovanie vychádza z analýzy mesta a mestského bloku priamo v Meste Lučenec. Súčasťou návrhu je silný prírodný motív - vodný tok, ktorý považujeme za jednu zo základných kompozičných osí územia a z historický areál bývalej "Pedagogickej záhrady", ktorý v návrhu rešpektujeme.
Key words:rehabilitácia, ghetto, mestská štruktúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited