26. 5. 2020  16:22 Dušan
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Oliver Macho, PhD.
Identifikačné číslo: 68426
Univerzitný e-mail: oliver.macho [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav procesného inžinierstva (SjF)

     
     
Výučba     
     
     
     
Vedené práce
     Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Návrh kontinuálneho granulátora liečiv
Autor:
Pracovisko: Ústav procesného inžinierstva (SjF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh kontinuálneho granulátora liečiv
Abstrakt:
Proces granulácie je veľmi významný v oblasti spracovania práškových materiálov, v rôznych priemyselných odvetviach. Prášková zmes podrobená procesu granulácie dosahuje lepšie tokové vlastnosti, má nižšiu prašnosť, je lepšie dávkovateľná atď. V experimentálnej časti sme sa venovali vsádzkovej výrobe liečiv, za účelom skúmania vplyvu granulačných kvapalín polyvinylpyrrolidonu a polyethylene glycolu o rôznych koncentráciach na výsledný granulát vytvorený vysokošmykovou granuláciou zo zmesi s obsahom paracetamolu. Z vytvorených granúl boli následne vsádzkovo a kontinuálne vyrábané perorálne tablety. Granuláty ako aj tablety sme podrobili testom na skúmanie ich vlastností. Vo farmaceutickom priemysle sa v poslednej dobe kladie dôraz na znižovanie nákladov na výrobu, čo vyvolalo posun smerom ku kontinuálnej výrobe liečiv. Medzi najdostupnejšie metódy kontinuálnej vlhkej granulácie patrí granulácia v dvojzávitovkovom granulátore. V práci sme sa detailne zamerali na granuláciu v dvojzávitovkovom granulátore, jeho konštrukciu a vplyv vybraných elementov na výsledný granulát. Záver práce je venovaný návrhu kontinuálneho dvojzávitovkového granulátora a opisu jeho konštrukcie a výroby.
Kľúčové slová:
granulácia, práškové materiály, tabletovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene